Ud-Af-Boksen – Porsborgs

Indsigt

Kulturforbrugeren idag, vil have helstøbte oplevelser i én billet.

Det er ikke længere nok, blot at have det direkte forventelige produkt på hylden. Mønstret er, at den typiske forbruger har et, mere eller mindre ubevidst, ønske om, at forlænge sit besøg kunstigt via andre tilbud end hovedproduktet. Her spiller den rigtige gastro-oplevelse en absurd stor rolle.

Alt det bedste, uden besværet

Porsborgs Ud-Af-Boksen er født ud fra indsigten, at dagens kulturforbrugere indkøber holistisk. Man køber en hel oplevelse i én pakke. Eller rettere; det er forventningen.

Vi kombinerer din viden om dine gæster og din forretning, med vores madudviklere og strategiske rådgivere, og sammen former vi dit madkoncept, vi coacher dig og dit personale. Vi leverer mad som "byggeklodser" som kan forberedes og anrettes af mindre køkken-kompetent personale, og i det hele taget tager vi hånd om den gastronomiske del af dit tilbud til dine gæster.

Problem

Langt de færreste kulturinstitutioner har det økonomiske fundament til, at tiltrække den rette arbejdskraft, som kan skabe, og kontinuerligt drive, et gastronomisk tilbud på et niveau som både er onbrand for virksomheden og kvalitetsmæssigt attraktivt for gæsten.

Endnu sværere er det, at opretholde et miljø, som er interessant for denne del af din stab, som både er en minoritet og ikke har en direkte forbindelse med dit kerneprodukt. Ofte er resultatet høj frekvens i udskiftning af personale, alt for svingende kvalitetsniveau i det tilbudte produkt og – ikke mindst – alt for mange frustrationer for ledelsen.

Det ændrer dog ikke på, at dine gæster forventer et vist gastronomisk tilbud.

Rettesnor

Den typiske proces

Ingen processer er identiske, og indholdet af de forskellige faser er aldrig helt ens, men vi forsøger dog alligevel, at holde os til en proces som groft sagt udfolder sig således.

 • Step 1

  Opstart

  Møde om behov, forretning, kundegruppe og jeres ønsker til den kommende løsning.

  Herunder har vi også brug for indblik i jeres nuværende besøgstal, eller estimater herfor.

 • Step 2

  Udvikling

  Vi udvikler menuforslag til dig. Forslaget er normalt gennem et par iterationer, og du er en del af processen.

  Processen udmunder i konkrete retter, overblik over økonomi samt oplæg til prissætningen i din forretning.

 • Step 3

  Implementering

  Vi skaber materiale til dine ansatte og sørger for at coache dem i de givne retter. Normalt tager den første coaching med dine ansatte en halv til en her arbejdsdag.

  Alle retter kommer med en udførlig guide med billeder, så det er nemmest muligt at eksekvere efterfølgende for dit personale.

 • Step 4

  Salg

  Vi sørger for at levere fyldestgørende, beskrivende tekster af retterne, som du kan bruge i dit materiale. Vi udvikler på samme tid også vores bud på et menukort til dig (såfremt du ønsker dette).

  Herunder skaber vi også billedemateriale som du kan bruge til at aktivere retterne i dine egne kanaler.

 • Step 5

  Kickoff

  Vi er med når retterne lanceres, og sørger for at de første dage forløber som de skal.

 • Step 6

  Evaluering og optimering

  Efter de første 7 dage mødes vi til status. Her evaluereres oplevelsen fra personalets side, kommentarer fra gæster, og hele den interne oplevelse med eksekveringen af retterne.

Eksempel

Roller & Ansvar

Ingen processer er identiske, ligesom der ikke findes to ens forretninger.

Herunder har vi dog skitseret et eksempel på ansvarsfordelingen fra udvikling til drift.

 • Os

  • Facilitere processen mod et bæredygtigt madkoncept
  • Udvikling af madkoncept
  • Oplæring af personale, i såvel den daglige drift som eksempelvis egenkontrol
  • Indkøb af råvarer
  • Produktion af komponenter samt levering
  • Datomærke komponenter

 • Dig

  • Bestilling af komponenter
  • Tjek eksisterende komponenter jvf. datomærkning
  • Montering af komponenter til færdige retter
  • Sammensætter uge-, måneds-, og kvartalsmæssige “turnus-bestillinger” (antal kuverter). Turnus kan opdateres på ugeniveau med en uges varsel, samt månedsniveau med 2 ugers varsel.

Vi byder gerne på

Kaffe

Vi gir en god kop kaffe, og hører gerne mere om din forretning samt fortæller mere om hvordan vi kan starte et bæredygtigt samarbejde.

Udfyld formularen her, så vender vi tilbage meget snart. Og lad os så skabe lidt lækkert sammen.